Daihatsu Motor Co. Ltd.

1-1, Daihatsu-cho, Ikeda-shi, Osaka 563-8651
Telephone: + 81-(727)-51-8811
Website: www.daihatsu.com

Tokyo Branch
2-2-10, Nihonbashi honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023

Subaru Corporation

Ebisu Subaru Bldg., 1-20-8, Shibuya-ku, Tokyo 150-8554
Telephone: + 81-(3)-6447-8000
Website: www.subaru.co.jp/en/

Hino Motors Ltd.

3-1-1, Hinodai, Hino-shi, Tokyo 191-8660
Telephone: + 81-(42)-586-5111
Website: http://www.hino-global.com

Honda Motor Co. Ltd.

2-1-1, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8556
Telephone: +81-(3)-3423-1111
Website: http://world.honda.com

Isuzu Motors Ltd.

YOKOHAMA GATE TOWER, 1-2-5, Takashima, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 220-8720
Telephone: +81-(45)-299-9111
Website: www.isuzu.co.jp/world

Mazda Motor Corporation

3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima 730-8670
Telephone: +81-(82)-282-1111
Website: www.mazda.com

Mitsubishi Motors Corporation

3-1-21, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8410
Telephone: +81-(3)-3456-1111
Website: www.mitsubishi-motors.com

Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation

1-1-2, Kashimada, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 212-0058
Telephone: +81-44-330-7700
Website: www.mitsubishi-fuso.com/en

Nissan Motor Co. Ltd.

1-1-1, Takashima, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8686
Telephone: +81-45-523-5523
Website: www.nissan-global.com/EN

Suzuki Motor Corporation

300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8611
Telephone: +81-(53)-440-2061
Fax: +81-(53)-445-0040
Website: www.globalsuzuki.com

Tokyo Branch
Suzuki bldg. Higashi-Shimbashi 2F, 2-2-8, Higashi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0021
Telephone: +81-(3)-5425-2158

Toyota Motor Corporation

Head Office
1, Toyota-cho, Toyota City, Aichi 471-8571
Telephone: +81-(565)-28-2121
Website: www.toyota-global.com

Tokyo Office
1-4-18, Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8701
Telephone: +81-(3)-3817-7111

Nagoya Office
4-7-1 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya City, Aichi 450-8711
Telephone: +81-(52)-552-2111

UD Trucks Corporation

1-1, Ageo-shi, Saitama 362-8523
Telephone: +81-(120)-67-2301
Website: www.udtrucks.com